องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน


เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  

08.30น.-16.30น.

 

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก

1111 หมู่ที่ 1ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230


โทร/โทรสาร 0-4405-6188

 

Email: saraban@watabaek.go.th

 http://www.watabaek.go.th

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก