องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 

  อบต.วะตะแบก ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน หมู่บ้านในเขต...
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือค่า...
  อบต.วะตะแบก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...

 
แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19
 จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561
Updated 2021-10-25