องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบขึ้นทะเบียนผู้ป่วยเอดส์ [ 1 มิ.ย. 2564 ]117
2 แบบคำร้องเพื่อขอรับการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยยากไร้ [ 1 มิ.ย. 2564 ]118
3 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 มิ.ย. 2564 ]117
4 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]111
5 แบบคำขอรับควำมช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม [ 1 มิ.ย. 2564 ]113
6 แบบฟอร์ม-การยื่นคำขอปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]114
7 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 1 มิ.ย. 2564 ]114
8 แบบขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ [ 1 มิ.ย. 2564 ]122
9 แบบขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 1 มิ.ย. 2564 ]119