องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 108 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 3 เม.ย. 2567 ]7
2 Onepage ประชาสัมพันธ์โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]3
3 ขอมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 25 มี.ค. 2567 ]6
4 ประชาสัมพันธ์ อปท. ผลการจัด MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ [ 14 มี.ค. 2567 ]27
5 คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 21 ก.พ. 2567 ]21
6 การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos _ Don_t [ 21 ก.พ. 2567 ]13
7 การฝึกอบรมที่มีเนื้อหาด้านจริยธรรม [ 21 ก.พ. 2567 ]14
8 การขอประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 19 ก.พ. 2567 ]10
9 การชำระภาษีป้าย [ 19 ก.พ. 2567 ]14
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) [ 19 ก.พ. 2567 ]11
11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) [ 19 ก.พ. 2567 ]13
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 19 ก.พ. 2567 ]15
13 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 19 ก.พ. 2567 ]13
14 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 19 ก.พ. 2567 ]8
15 การลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย [ 19 ก.พ. 2567 ]8
16 สิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ก.พ. 2567 ]18
17 กิจกรรมการปลุกจิตสำนึก และสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 19 ก.พ. 2567 ]23
18 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) [ 19 ก.พ. 2567 ]14
19 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]12
20 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม [ 16 ก.พ. 2567 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6