องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมิถุนายน 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]8
2 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 มี.ค. 2565 ]44
3 เรื่องโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 21 มี.ค. 2565 ]30
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด [ 10 มี.ค. 2565 ]47
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด [ 10 มี.ค. 2565 ]46
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก ประจำปีการศึกษา 2565 📖✏️📙 [ 9 มี.ค. 2565 ]44
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวะตะแบก เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ [ 1 มี.ค. 2565 ]22
8 ประชุมสภาครั้งแรก 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]71
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2565 ]55
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]73
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง การกำหนอดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]66
12 3 เก็บ 3 โรค [ 13 ธ.ค. 2564 ]91
13 เรื่อง ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา [ 13 ธ.ค. 2564 ]86
14 แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง [ 2 ธ.ค. 2564 ]86
15 แผนที่หน่วยเลือกตั้ง [ 16 พ.ย. 2564 ]104
16 สีบัตรเลือกตั้ง [ 9 พ.ย. 2564 ]95
17 แบขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน [ 5 พ.ย. 2564 ]92
18 สนง. กกต ข้อแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต และสมาชิก อบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]101
19 ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.ย. 2564 ]106
20 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2564 ]113
 
หน้า 1|2|3