องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 80 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 [ 11 ก.ค. 2566 ]7
2 รายงานการปฎิบัติน้ำเสียของหมู่บ้านในตำบลวะตะแบก [ 31 พ.ค. 2566 ]13
3 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสพภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) [ 16 พ.ค. 2566 ]11
4 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสพภัยพิบัติฉุกเฉิน(วาตภัย) [ 16 พ.ค. 2566 ]6
5 OR code ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น ในการเข้ารับบริการ [ 27 เม.ย. 2566 ]6
6 โครงการบริการประชาชนรับชำระภาษีนอกสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [ 4 เม.ย. 2566 ]14
7 การปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก. [ 30 มี.ค. 2566 ]10
8 รับสมัคเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 30 มี.ค. 2566 ]10
9 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]14
10 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดชัยภูมิ [ 15 มี.ค. 2566 ]9
11 ประกาศใช้บัญชีประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการะประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม [ 21 ธ.ค. 2565 ]18
12 ส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภสยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]16
13 บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 69 ประเภท รอบบัญชี ปี 2566 - 2569 จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ธ.ค. 2565 ]20
14 อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 บทเฉพาะการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง ปี พ.ศ. 2562 เมื่อใช้ครบ 2 ปี ก็มีพระราชฎีกาออกมากำหนดอัตราภาษีใหม่ ซึ่งงในพระราชฎีกาในมาตรา 3 ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ฉะนั้นอัตราการเก็บภาษีก็จะไม่มีการเปลี่ยน [ 7 ธ.ค. 2565 ]23
15 รับสมัคสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล้พื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 29 พ.ย. 2565 ]25
16 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]23
17 โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย [ 7 พ.ย. 2565 ]29
18 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 7 พ.ย. 2565 ]24
19 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]32
20 รายงานงบทดลองและรายงานรับขจ่ายเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4