องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 66 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การปิดภาคเรียนที่ 2/2565 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก. [ 30 มี.ค. 2566 ]0
2 รับสมัคเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 30 มี.ค. 2566 ]0
3 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 มี.ค. 2566 ]1
4 รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดชัยภูมิ [ 15 มี.ค. 2566 ]2
5 ประกาศใช้บัญชีประเมินทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติการะประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นฐานในฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม [ 21 ธ.ค. 2565 ]7
6 ส่งรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภสยในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 19 ธ.ค. 2565 ]7
7 บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง 69 ประเภท รอบบัญชี ปี 2566 - 2569 จังหวัดชัยภูมิ [ 7 ธ.ค. 2565 ]12
8 อัตราการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2566 บทเฉพาะการของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ง ปี พ.ศ. 2562 เมื่อใช้ครบ 2 ปี ก็มีพระราชฎีกาออกมากำหนดอัตราภาษีใหม่ ซึ่งงในพระราชฎีกาในมาตรา 3 ประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป ฉะนั้นอัตราการเก็บภาษีก็จะไม่มีการเปลี่ยน [ 7 ธ.ค. 2565 ]15
9 รับสมัคสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล้พื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ [ 29 พ.ย. 2565 ]18
10 ขยายเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]13
11 โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย [ 7 พ.ย. 2565 ]20
12 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีตรวจสอบป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 7 พ.ย. 2565 ]16
13 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 [ 7 พ.ย. 2565 ]20
14 รายงานงบทดลองและรายงานรับขจ่ายเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วะตะแบก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]18
15 รายงานงบทดลองและรายงานรับขจ่ายเงิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ . 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]17
16 วันงดดื่มสุราแห่งชาติ 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]50
17 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมิถุนายน 2565 [ 16 มิ.ย. 2565 ]59
18 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 30 มี.ค. 2565 ]108
19 เรื่องโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 21 มี.ค. 2565 ]82
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด้กแรกเกิด [ 10 มี.ค. 2565 ]102
 
หน้า 1|2|3|4