องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน )

    รายละเอียดข่าว

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ ที่ติดกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น    เอกสารประกอบ งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีโรงเรือนและที่ดิน )
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก