องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
  Onepage ประชาสัมพันธ์โครงการรงค์ป้องกันและแก้ไขปัย...[วันที่ 2024-03-21][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน[วันที่ 2024-02-13][ผู้อ่าน 110]
 
  โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปีงบป...[วันที่ 2024-01-24][ผู้อ่าน 80]
 
  อบต.วะตะแบก ได้ออกพื้นที่พ่นหมอกควัน หมู่บ้านในเขต...[วันที่ 2022-08-16][ผู้อ่าน 80]
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือค่า...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 340]
 
  อบต.วะตะแบก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 259]
 
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเ...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 310]
 
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 168]
 
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อ ภายใน สน...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 183]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วั...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 334]
 
  ประชุมสภาครั้งแรก 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะ...[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 211]
 
  ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ข...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 226]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6