องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือค่า...[วันที่ 2022-06-22][ผู้อ่าน 128]
 
  อบต.วะตะแบก เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 83]
 
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเ...[วันที่ 2022-03-09][ผู้อ่าน 167]
 
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 98]
 
  เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อ ภายใน สน...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 109]
 
  การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วั...[วันที่ 2022-02-07][ผู้อ่าน 240]
 
  ประชุมสภาครั้งแรก 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะ...[วันที่ 2022-02-03][ผู้อ่าน 146]
 
  ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ข...[วันที่ 2022-01-13][ผู้อ่าน 145]
 
  ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ข้าราชการรักษาวินัยข้าราชก...[วันที่ 2021-04-14][ผู้อ่าน 39]
 
  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓[วันที่ 2020-10-27][ผู้อ่าน 256]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 1...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 351]
 
  การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่...[วันที่ 2020-09-14][ผู้อ่าน 309]
 

หน้า 1|2|3|4|5