องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านดงลาน หมู่ที่ 1...[วันที่ 2018-09-11][ผู้อ่าน 197]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านห้วยฝรั่ง หมู่ท...[วันที่ 2018-09-11][ผู้อ่าน 437]
 
  แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,เบี้ยยังชีพความพิการ และ...[วันที่ 2018-09-07][ผู้อ่าน 304]
 
  ประชุมประชาคมเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารกิจการระบบป...[วันที่ 2018-09-05][ผู้อ่าน 315]
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2018-08-27][ผู้อ่าน 307]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านซับถาวร หมู่ที่...[วันที่ 2018-08-23][ผู้อ่าน 376]
 
  ดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ...[วันที่ 2018-08-21][ผู้อ่าน 428]
 
  การประชุมสภา อบต. วะตะแบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/25...[วันที่ 2018-08-13][ผู้อ่าน 314]
 
  กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูม...[วันที่ 2018-08-13][ผู้อ่าน 336]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภ...[วันที่ 2018-08-08][ผู้อ่าน 479]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไ...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 225]
 
  การบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานท...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 185]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6