องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
  โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่...[วันที่ 2018-08-27][ผู้อ่าน 264]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านซับถาวร หมู่ที่...[วันที่ 2018-08-23][ผู้อ่าน 332]
 
  ดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ...[วันที่ 2018-08-21][ผู้อ่าน 383]
 
  การประชุมสภา อบต. วะตะแบก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/25...[วันที่ 2018-08-13][ผู้อ่าน 277]
 
  กิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูม...[วันที่ 2018-08-13][ผู้อ่าน 305]
 
  โครงการเยี่ยมบ้านประสานใจ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภ...[วันที่ 2018-08-08][ผู้อ่าน 259]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไ...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 177]
 
  การบริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานท...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 148]
 
  การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่...[วันที่ 0000-00-00][ผู้อ่าน 151]
 

|1|2|3|4หน้า 5