องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓[วันที่ 2020-10-27][ผู้อ่าน 311]
 
  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 1...[วันที่ 2020-10-21][ผู้อ่าน 490]
 
  การดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่...[วันที่ 2020-09-14][ผู้อ่าน 355]
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกจัดกิจกรรมเข้าศึกษาดู...[วันที่ 2020-08-15][ผู้อ่าน 277]
 
  เงินค่าพาหนะเพื่อเดินทางไปรักษาพยาบาลสำหรับผู้ยากไ...[วันที่ 2020-07-18][ผู้อ่าน 265]
 
  วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม นายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์ก...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 299]
 
  วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นำโดยท่านนายกไพรวัลย์ แทนท...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 387]
 
  ภาคบ่าย ของวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นำโดยท่านนายกไพ...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 253]
 
  ประชุมกองทุนบทบาทพัฒนาสตรีอำเภอเทพสถิต[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 154]
 
  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 225]
 
  การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะ...[วันที่ 2020-06-06][ผู้อ่าน 239]
 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตา...[วันที่ 2020-06-02][ผู้อ่าน 203]
 

|1หน้า 2|3|4|5