องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกจัดกิจกรรมเข้าศึกษาดู...[วันที่ 2020-08-15][ผู้อ่าน 241]
 
  เงินค่าพาหนะเพื่อเดินทางไปรักษาพยาบาลสำหรับผู้ยากไ...[วันที่ 2020-07-18][ผู้อ่าน 229]
 
  วันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม นายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์ก...[วันที่ 2020-07-03][ผู้อ่าน 257]
 
  วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นำโดยท่านนายกไพรวัลย์ แทนท...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 317]
 
  ภาคบ่าย ของวันที่ 25 มิถุนายน 2563 นำโดยท่านนายกไพ...[วันที่ 2020-06-25][ผู้อ่าน 216]
 
  ประชุมกองทุนบทบาทพัฒนาสตรีอำเภอเทพสถิต[วันที่ 2020-06-19][ผู้อ่าน 116]
 
  วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบล...[วันที่ 2020-06-15][ผู้อ่าน 192]
 
  การบำรุงรักษาต้นไม้ โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะ...[วันที่ 2020-06-06][ผู้อ่าน 200]
 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตา...[วันที่ 2020-06-02][ผู้อ่าน 170]
 
  การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแ...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝน[วันที่ 2020-05-06][ผู้อ่าน 209]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไ...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 258]
 

|1หน้า 2|3|4|5