องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตา...[วันที่ 2020-06-02][ผู้อ่าน 205]
 
  การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแ...[วันที่ 2020-05-28][ผู้อ่าน 202]
 
  โครงการปลูกไผ่ล้านต้นหน้าฝน[วันที่ 2020-05-06][ผู้อ่าน 259]
 
  กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานต้านภัยแล้ง นำโดย ท่านนายกไ...[วันที่ 2020-04-30][ผู้อ่าน 302]
 
  กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เทพสถิตเกมส์ 20-21 ธ.ค. 2562[วันที่ 2019-12-20][ผู้อ่าน 277]
 
  พิธีเจริญพระพุทธมนต์[วันที่ 2019-07-01][ผู้อ่าน 353]
 
  พิธีเปิดงาน "เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน" ประจำ...[วันที่ 2019-06-25][ผู้อ่าน 379]
 
  รำถวายเจ้าพ่อพญาแล ครบรอบก่อตั้งเมืองชัยภูมิ 201 ป...[วันที่ 2019-05-14][ผู้อ่าน 537]
 
  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖...[วันที่ 2019-05-05][ผู้อ่าน 348]
 
  โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข[วันที่ 2019-02-19][ผู้อ่าน 469]
 
  โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขและแมว[วันที่ 2019-02-11][ผู้อ่าน 435]
 
  ประชุม ประชาชมงานขุดลอกแก้มลิง[วันที่ 2018-12-06][ผู้อ่าน 396]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6