องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิมอบเงินช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชน


วันนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดย พล.ร.ท.สุวิทย์  ธาระรูป รองนายกฯ และคณะ ได้มามอบเงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาล แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลวะตะแบก จำนวน 12 ราย เป็นเงิน 14,528 บาท จึงขอขอบคุท่านมา ณ โอกาส นี้

2022-08-16
2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-03
2022-01-13
2021-04-14