องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ อบต.วะตะแบก ได้ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ covid-19 แก่โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก วันที่ 9 มีนาคม 2565


2022-06-22
2022-06-03
2022-03-09
2022-02-28
2022-02-28
2022-02-07
2022-02-03
2022-01-13
2021-04-14
2020-10-27