องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


สีบัตรเลือกตั้ง

    รายละเอียดข่าว

สีบัตรเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล    เอกสารประกอบ สีบัตรเลือกตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก