องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่)

    รายละเอียดข่าว

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่    เอกสารประกอบ

งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก