องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมิถุนายน 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมิถุนายน 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก