องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย)

    รายละเอียดข่าว

ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดด้วยอักษรภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น    เอกสารประกอบ งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย)
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก