องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ข้อมูลผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก