องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
 
แนวทางการปฏิบัติในการยกเลิกสำเนาเอกสาร
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก