องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

    รายละเอียดข่าว

แจ้งประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน           โดยดำเนินการดังต่อไปนี้
1. แต่งต้้งหน่วยละ 1 คน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนผู้ได้รับแต่งตั้ง
2.  จัดทำจำนวน 2 ชุด 
โดยยื่นแบบขอแตั้งตั้งที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20  พฤศจิกายน  2564    เอกสารประกอบ แบขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก