องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก ประจำปีการศึกษา 2565 📖✏️📙

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเกี่ยวแฝก ประจำปีการศึกษา 2565 📖✏️📙
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก