องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 161 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางขึ้นสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 2 [ 12 ม.ค. 2566 ]0
2 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กขยายไหล่ทาง คุ้มทางรถไฟบ้านซับไทร หมู่ที่ 15 บ้านซับไทร [ 12 ม.ค. 2566 ]0
3 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 18 บ้านเทพภูทอง [ 12 ม.ค. 2566 ]0
4 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงถนน ซอยกลางบ้าน หมู่ที่ 13 บ้านป่าข้าว [ 12 ม.ค. 2566 ]0
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4บ้านห้วฝรั่ง [ 10 ม.ค. 2566 ]0
6 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มบ้านน้อย หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก [ 10 ม.ค. 2566 ]0
7 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านมอสามชั้น [ 10 ม.ค. 2566 ]0
8 ประกาศผู้ชนะราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณที่ไร่ของนายกร เสาสิริ หมู่ที่ 1 บ้านวะตะแบก [ 10 ม.ค. 2566 ]0
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานถมดืนคันฝายบ้านซับไทร (คุ้นทางรถไฟ) หมู่ 15 บ้านซับไทร [ 9 ม.ค. 2566 ]2
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรซอยคลองม่วง หมู่ที่ 8 บ้านช่องสำราญ [ 9 ม.ค. 2566 ]0
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางเข้าพื้นที่การเกษตรในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านดงลาน ซอยตาเจ็ก-เขาน้อย [ 9 ม.ค. 2566 ]0
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย. ถ 110-30 สายทาง 2354 ตู้โทรศัพท์บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา-เข้าทุ่งกังหัน หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา-บ้านยางเกี่ยวแฝก [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชย. ถ 110-28 สายแยก 2345 บ้านซับเจริญ -เข้าทุ่งกังหัน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 [ 13 ธ.ค. 2565 ]1
14 ประกาศ ผู้ชนะก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ชย. ถ 110 - 28 สายแยก 2354 บ้านซับเจริญ-เข้าทุ่งกังหัน บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 19 [ 18 พ.ย. 2565 ]4
15 ประกาศ ผู้ชนะ ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติก รหัสสายทาง ชย. ถ 110 30 สายแยก 2354 ตู้โทรศัพท์บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา-เข้าทุ่งกังหัน ม.21 และ ม.3 บ้านยางเกี่ยวแฝกพัฒนา บ้านยางเกี่ยวแฝก [ 16 พ.ย. 2565 ]4
16 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
17 ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองและปริมาณน้ำมันเชื่อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื่อเพลิง จะจ่ายให้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]9
18 ประกาศ ผู้ชนะ ก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-13 จากสาย สามแยกดงลาน-อ่างเก็บน้ำบ้านดงลาน หมู่ที่ 11 [ 23 ก.ย. 2565 ]9
19 ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายทางหลัง อบต.วะตะแบก หมู่ที 1 บ้านวะตะแบก [ 21 ก.ย. 2565 ]11
20 ประกาศ ผู้ชนะ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง สายแยก 2354-คุ้มมอดินทราย-เข้าทุ่งกังหัน-บ้านห้วยเกตุ รหัสทางท้องถิ่น ชย.ถ.110-35 หมู่ที่1 บ้านวะตะแบก [ 19 ก.ย. 2565 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9