องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-23 สายแยก 205 - บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-23 สายแยก 205 - บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    เอกสารประกอบ

ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.110-23 สายแยก 205 - บ้านป่าข้าว หมู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก