องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 8 ก.ค. 2565 ]30
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด [ 2 พ.ย. 2564 ]31
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง มอบหมายอำนาจให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2564 ]27
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 27 ก.ย. 2564 ]29
5 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 7 ม.ค. 2564 ]30
6 คำสั่่งเรื่องมอบหมายอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฎิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ม.ค. 2564 ]30
7 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 21 ธ.ค. 2563 ]131
8 รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]123
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]122
10 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]116
11 การประชุม หารืองานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก (7 ส.ค. 61) [ 2 พ.ย. 2561 ]132
12 การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ต.ค. 2561 ]124