องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก