องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น


รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก