องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


ประกาศแผนการจัดหาพสัดุ (ผด. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

ประกาศแผนการจัดหาพสัดุ (ผด. 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก