องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ :www.watabaek.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง


รายการการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายการการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2567
    ผู้ลงข่าว : องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก