องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชุมสภาครั้งแรก 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]101
22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ครั้งที่ 1 [ 1 ก.พ. 2565 ]86
23 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]104
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เรื่อง การกำหนอดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 20 ม.ค. 2565 ]99
25 3 เก็บ 3 โรค [ 13 ธ.ค. 2564 ]133
26 เรื่อง ส่งต่อความรู้ สู่วิถีใหม่ หยุดภัยเชื้อดื้อยา [ 13 ธ.ค. 2564 ]121
27 แบบบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง [ 2 ธ.ค. 2564 ]116
28 แผนที่หน่วยเลือกตั้ง [ 16 พ.ย. 2564 ]142
29 สีบัตรเลือกตั้ง [ 9 พ.ย. 2564 ]126
30 แบขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตุการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน [ 5 พ.ย. 2564 ]123
31 สนง. กกต ข้อแจ้งเกี่ยวกับการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายก อบต และสมาชิก อบต. [ 15 ต.ค. 2564 ]132
32 ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ในการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 13 ก.ย. 2564 ]139
33 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2564 ]143
34 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 [ 31 ส.ค. 2564 ]131
35 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม ?วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564? ด้วยการ "ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า [ 21 ก.ค. 2564 ]139
36 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 29 มิ.ย. 2564 ]128
37 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 พ.ค. 2564 ]135
38 การขึ้นทะเบียนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 19 พ.ค. 2564 ]130
39 แบบคำร้องทั่วไป [ 19 พ.ค. 2564 ]126
40 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]131
 
|1หน้า 2|3|4