องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาบริบาลท้องถิ่น [ 10 ก.ย. 2564 ]124
22 แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่หายป่วยจากโควิด-19 [ 31 ส.ค. 2564 ]113
23 ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม ?วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564? ด้วยการ "ลงนามปฏิญาณตนงดเหล้า [ 21 ก.ค. 2564 ]117
24 การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 29 มิ.ย. 2564 ]110
25 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 19 พ.ค. 2564 ]116
26 การขึ้นทะเบียนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 19 พ.ค. 2564 ]113
27 แบบคำร้องทั่วไป [ 19 พ.ค. 2564 ]109
28 แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]113
29 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]107
30 แผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 28 ต.ค. 2563 ]101
31 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]95
32 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 1 ต.ค. 2563 ]24
33 ข้อมูลผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]98
34 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563" เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนขบ้า [ 25 ก.ย. 2563 ]94
35 รายชื่อผู้ป่วย LTC ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ส.ค. 2563 ]90
36 สื่อให้ความรู้โควิด [ 9 ส.ค. 2563 ]87
37 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]83
38 เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อนกันนะคะ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [ 19 ก.ค. 2563 ]95
39 พิธีลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต นำโดย นายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 3 มิ.ย. 2563 ]87
40 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ครั้งที่ 2/2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]84
 
|1หน้า 2|3