องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ : www.watabaek.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2564 ]127
42 แผนภูมิ ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 28 ต.ค. 2563 ]120
43 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]115
44 การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 1 ต.ค. 2563 ]42
45 ข้อมูลผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]116
46 องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2563" เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากโรคพิษสุนขบ้า [ 25 ก.ย. 2563 ]111
47 รายชื่อผู้ป่วย LTC ปีงบประมาณ 2563 [ 15 ส.ค. 2563 ]109
48 สื่อให้ความรู้โควิด [ 9 ส.ค. 2563 ]104
49 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 4 ส.ค. 2563 ]100
50 เปลี่ยนโลกสดใส ลดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าลดภาวะโลกร้อนกันนะคะ องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ [ 19 ก.ค. 2563 ]112
51 พิธีลงนามถวายพระชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเทพสถิต นำโดย นายสฤษดิ์ ทวีชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก และข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 3 มิ.ย. 2563 ]103
52 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ครั้งที่ 2/2563 [ 14 เม.ย. 2563 ]102
53 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน [ 10 มี.ค. 2563 ]107
54 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก [ 22 ม.ค. 2563 ]102
55 พรบ.ภาษีที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]104
56 ใช้รถอย่างไรให้ประหยัดพลังงาน [ 9 ต.ค. 2561 ]104
57 การประหยัดพลังงาน [ 6 ก.ย. 2561 ]102
58 แผนผังงานบริการกองช่าง [ 3 ก.ย. 2561 ]104
59 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีป้าย) [ 29 ส.ค. 2561 ]107
60 งานจัดเก็บรายได้ (ภาษีบำรุงท้องที่) [ 22 ส.ค. 2561 ]105
 
|1|2หน้า 3|4